ข้อสอบไวยากรณ์อังกฤษแรกเริ่ม

หลังจากที่ได้ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแรกเริ่มแล้ว ก็ลองทดสอบดูนะครับว่าจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่า ถ้าผ่านเกณฑ์ก็แสดงว่าผู้เรียนมีความเข้าใจบทเรียนนั้น ๆ และสมควรที่จะได้เรียนรู้บทเรียนระดับยากขึ้นไป

ข้อสอบวัดความรู้ระดับแรกเริ่ม

 1. ข้อสอบ Parts of speech
 2. ข้อสอบ Nouns นาม
 3. ข้อสอบ Adjectives คุณศัพท์
 4. ข้อสอบ Adverbs กริยาวิเศษณ์
 5. ข้อสอบ Verbs กริยา
 6. ข้อสอบ Article – A/An คำนำ้หน้านาม
 7. ข้อสอบ Singular/Plural นามเอกพจน์ พหูพจน์
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

ข้อสอบ parts of speech

หลังจากได้ศึกษาเนื้อหา parts of speech มาแล้ว ลองมาทำข้อสอบดูซิครับ

part-of-speech

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

ไวยากรณ์อังกฤษแรกเริ่ม

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแรกเริ่ม หมายความว่าเป็นการปูทางเป็นเบื้องต้น ทุกคนพยายามผ่านด่านนี้ ทำความเข้าใจกับบทเรียนเหล่านี้ให้เข้าใจ เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญ  ถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนในโรงเรียน ก็คือการเตรียมพร้อมระดับอนุบาลครับ

ขอเน้นว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้กลับมาอ่าน มาทวนเรื่อย ๆ ก็จะจำได้เองครับ มันเป็นอัตโนมัติของสมองมนุษย์ที่จะจดจำอะไร ๆ ได้หากผ่านหูผ่านตาบ่อย ๆ โดยไม่ต้องท่องจำก็ได้ แต่การท่องจำก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้จำได้นาน แต่ท่องจำเฉพาะโน๊ตสั้น ๆ ที่เรากลั่นกรองว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับ ไม่ใช่ทั้งหน้า หรือทั้งเล่ม

ไวยากรณ์ที่ควรศึกษาก่อนมีอะไรบ้าง

 1. Parts of speech
 2. Nouns นาม
 3. Pronouns สรรพนาม
 4. Adjectives คุณศัพท์
 5. Adverbs กริยาวิเศษณ์
 6. Verbs กริยา
 7. คำ วลี ประโยค
 8. ประธาน กริยา กรรม
 9. กริยาช่วย กริยาแท้
 10. กริยา 3 ช่อง
 11. Regular Verbs กริยาปกติ
 12. Irregular Verbs กริยาอปกติ
 13. หลักการอ่านคำนามและกริยาที่ลงท้ายด้วย s, es
 14. หลักการอ่านคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed
 15. เอกพจน์-พหูพจน์
Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
« go backkeep looking »