คำ วลี ประโยค คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร

ความหมายของคำเหล่านี้ควรเรียนรู้ไว้นะครับ ใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เวลาครูสอนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น มาดูความหมายและตัวอย่างกันเลยครับ

Word คือ คำ จะมีกี่พยางค์ก็ตาม แต่จะมีความหมายเดียวเท่านั้น เช่น

dog  สุนัข

bird  นก

I  ฉัน

you  คุณ

love  รัก

go  ไป

banana  กล้วย

university  มหาวิทยาลัย

Phrase คือ วลี หมายถึงกลุ่มคำ กล่าวคือจะมีคำรวมกันตั้งแต่สองคำขึ้นไป

black dog สุนัข สีดำ

beautiful bird นก สวย

you and I คุณ และ ฉัน

true love รัก แท้

famous university มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียง

in the room ในห้อง

on the air บนอากาศ

at home ที่บ้าน

Sentense คือ ประโยค หมายถึง ข้อความที่สื่อสารรู้เรื่อง และเข้าใจ ว่าใครทำอะไร ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ประธาน+ กริยา + กรรม (ไม่มีกรรมก็ได้) เช่น

A dog drinks water. สุนัข ดื่ม น้ำ

A dog  = ประธาน

drinks = ดื่ม

water = กรรม

หรือบางครั้งไม่ต้องมีกรรมก็ได้ เช่น

A bird sings. นก ร้องเพลง

A bird = ประธาน

sings = กริยา

แต่ในบางครั้ง คำเดียวโดดๆ ก็ถือว่าเป็นประโยคเหมือนกัน  ซึ่งจะพบได้จากประโยคคำสั่ง เช่น

Stop! หยุด

Go!  ไป

Run! วิ่ง

ประโยคข้างบนเหล่านี้ อะไรที่หายไป ประธานไง จริงๆ แล้วมีประธานอยู่นะ แต่ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ ซึ่งประโยคเต็มๆ คือ

You stop! คุณ หยุด

You go! คุณ ไป

You run! คุณ วิ่ง

เอ้า…. คงเข้าใจแล้วนะครับ

คำ คือ คำศัพท์ที่มีเพียงความหมายเดียว

กลุ่มคำ คือ คำสองคำขึ้นไปมารวมกัน

ประโยค ก็คือกลุ่มคำนั่นแหละ แต่มีประธาน กริยา กรรม

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

แสดงข้อคิดเห็นครับ

2 Responses to “คำ วลี ประโยค คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร”

  1. Adisorn suriyapa on June 9th, 2011 6:36 am

    ดีครับเข้าใจง่ายดีครับ

  2. Pra wirat on February 4th, 2012 10:46 pm

    ดีมาก ๆ ขอบคุณ !

Leave a Reply