กริยาช่วย กริยาแท้ คืออะไร ดูตรงไหน

ขอเล่าย้อนไปที่ประโยคก่อนนะครับ เผื่อใครลืม ประโยคประกอบด้วย

ประธาน + กริยา+ กรรม (หรือไม่มีกรรมก็ได้เด้อ) เ่่ช่น

A dog drinks water. สุนัข ดื่ม น้ำ

คำกริยา คือ ดื่ม  คำวาดื่มเป็นกริยาแท้ ครับ เพราะมีตัวเดียว

A bird sings in the tree. นก ร้องเพลง ใน ต้นไม้

คำว่า ร้องเพลง คือกริยาแท้ เพราะมันมีตัวเดียว

คำถามก็คือว่า แล้วกริยาช่วยมันคืออะไรล่ะ?

สรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ๆ ตามการเรียนหลักภาษาคือ กริยาที่ไม่สำคัญ เป็นแค่ตัวเสริมให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ทำไมต้องมีกริยาแท้ กริยาช่วย?

อธิบายง่ายๆ คือ ในหนึ่งประโยคนั้นมีกริยาซ้อนกันสองตัว ซึ่งจะต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นกริยาแท้ อีกตัวเป็นกริยาช่วย กริยาแท้คือกริยาที่สำคัญของประโยค ถ้าตัดออกจะไม่รู้ความหมายเลยในประโยคนั้น ๆ เช่น

She is eating an apple. หล่อน กำลังกิน แอปเปิ้ล

จะสังเกตุเห็นว่ามีกริยาสองตัวซ้อนกันอยู่คือ

is แปลว่า เป็นอยู่คือ แต่ถ้ามาเป็นกริยาช่วยแล้วละก็ไม่ต้องแปลเลย เป็นกริยาช่วย เพราะไม่มีความหมาย

eating มาจากคำว่า eat+ ing (เติมเพื่อให้ถูกหลักภาษา) แปลว่ากิน คำนี้เป็นกริยาแท้ เป็นคำหลักที่ตัดไม่ได้

กริยาช่วยมีกี่ตัว เป็นได้แค่กริยาช่วยอย่างเดียวเหรอ?

ในตำราบอกว่ามี 24 ตัว เดียวค่อยเรียนรู้กันเน้อ

มีกริยาบางตัวที่เป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้ เอ้ามาดูกัน

Verb to be ( is am are/ was were/ been)

She is a doctor. หล่อน เป็น หมอ / is เป็นกริยาแท้ เพราะมันไม่ได้ไปช่วยใคร

She is drinking water. หล่อน กำลังดื่ม น้ำ / is  เป็นกริยาช่วย เพราะมันเป็นแค่ตัวเสริมคำว่า drink

Verb to have (have has/had)

She has two sisters. หล่อน มี พี่สาว สองคน / has เป็นกริยาแท้ เพราะมันมีกริยาตัวเดียวในประโยค จะหาแท้กว่านี้ไม่ได้อีกเล้ว

She has cut that tree. หล่อน ได้ตัด ต้นไม้ นั่น แล้ว / has เป็นกริยาช่วย เพราะเป็นตัวเสริมคำว่า cut

ยกตัวอย่างแค่นี้ก่อน เดี๋ยวค่อยเรียนรู้แบบเจาะลึก ในเรื่อง Tense กับกริยา verb to be/ have แล้วกัน

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

แสดงข้อคิดเห็นครับ

One Response to “กริยาช่วย กริยาแท้ คืออะไร ดูตรงไหน”

  1. mac on February 7th, 2012 7:34 am

    อยากจะรู้การเรียงประโยค ในการพูด ฟัง ที่ฝรั่งพูด ให้ได้ง่ายๆ ต้องทำยังไงครับ เห็นแร้วช่วยแอดเมลไปตอบที

Leave a Reply